Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2025 și pentru consumatorii finali

Începând cu 1 ianuarie 2025, facturarea electronică va fi obligatorie pentru toate tranzacțiile dintre companii și consumatori finali (B2C) prin sistemul RO e-Factura. Acest lucru este stabilit printr-un proiect de ordonanță de urgență al Ministerului Finanțelor, aflat în dezbatere publică. În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, companiile vor putea opta pentru utilizarea sistemului e-Factura, iar de la 1 ianuarie 2025, utilizarea acestuia va deveni obligatorie.

Pentru a utiliza sistemul RO e-Factura, este necesară înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV), accesibil doar prin intermediul unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică.

Vor fi exceptate de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni neimpozabile în TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, conform Codului fiscal. De asemenea, misiunile diplomatice, oficiile consulare, organismele internaționale, cum ar fi Comunitatea Europeană, Banca Centrală Europeană, și forțele armate ale statelor membre NATO, sunt exceptate, cu excepția cazului în care aleg să utilizeze sistemul.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar de la utilizarea sistemului RO e-Factura până la 30 iunie 2025, pentru a se adapta la acesta. Aceștia pot opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată, devenind obligatoriu pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025.

Dacă beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul RO e-Factura în termenul prevăzut, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia pot notifica organele fiscale competente.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, vor trebui să transmită facturile prin sistemul RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor – persoane impozabile stabilite în România, conform Codului fiscal. Aceste organe vor organiza un registru în care vor fi incluse.