Modificări pentru RO e-factura

Certificatul calificat pentru semnătura electronică reprezintă un element cheie în utilizarea cu succes a sistemului RO e-factura. Este important să ținem cont de faptul că utilizarea semnăturii electronice calificate este esențială pentru conectarea la sistemul ANAF. Aceasta oferă un nivel ridicat de securitate și validează juridic documentele electronice, fiind recunoscută conform legislației europene în vigoare. Prin utilizarea unui certificat calificat pentru semnătura electronică emis de un furnizor de încredere, se garantează identitatea persoanei care utilizează SPV în calitate de reprezentant oficial al firmei/instituției etc. Adoptarea semnăturii electronice calificate în cadrul procesului de facturare electronică ajută la sporirea securității și a încrederii în mediul digital și facilitează întreprinderilor gestionarea facturilor cu mai mare ușurință.

Legea nr. 296/2023 a suferit modificări prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2024, în urma cărora firmele din România sunt obligate să transmită facturile emise sau primite în relația cu alte companii (B2B) prin intermediul sistemului RO e-Factura, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii (însă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii, așa cum este specificat în art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015). Ține cont de aceste obligații și asigură-te că ești în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Conform prevederilor din OUG 30/2024, este considerată contravenție nerespectarea obligației de a transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura una sau mai multe facturi, a căror termen-limită intervine într-o lună calendaristică. Pentru aceasta, se aplică sancțiuni în valoare de 5.000 lei până la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, 2.500 lei până la 5.000 lei pentru cele mijlocii și 1.000 lei până la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice și persoane fizice. Aceste dispoziții au fost introduse în spiritul prevenirii abaterilor și evitării amenzilor multiple într-o singură lună.

De asemenea, prin OUG 30/2024, perioada fără sancțiuni a fost prelungită până la data de 31 mai 2024 inclusiv, pentru facturile a căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la această dată. Este important de menționat că această prevedere se aplică exclusiv facturilor cu termen de emitere până la data menționată anterior și se dorește a fi un stimulent pentru tranziția către factura electronică.

În lumina implementării sistemului de facturare electronică și a semnăturii electronice calificate, trebuie să avem în vedere importanța crucială a acestor instrumente pentru optimizarea proceselor și sporirea securității.

Lasă un răspuns