RO e-factura, obligatoriu de la 1 ianuarie, cu semnătură electronică calificată

De la 1 ianuarie 2024, toți operatorii economici sunt obligați să utilizeze sistemul RO e-Factura pentru tranzacțiile ce rezultă din relațiile B2B.


Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, stabilește cadrul prin care contribuabilii vor trebui să interacționeze prin sistemul RO e-Factura, astfel:
Așadar, aceasta se aplică:
• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relația B2B, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
• operatorilor economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relația B2B, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
De reţinut faptul că Spaţiul Privat Virtual este accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat.

Lasă un răspuns