Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 27 mai 2013

Luni, 27 mai 2013, este ultima zi in care contribuabilii pot depune la ANAF un numar de 15 declaratii fiscale. Contribuabilii care detin un kit de semnatura electronica extinsa pot depune nu mai putin de 9 dintre aceste formulare online.

Declaratiile care pot fi depuse online:

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie.
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor. Declaratia se completeaza de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii aprilie 2012.
 • Declaratia 200 pentru veniturile realizate in 2012. Trebuie sa depuna acest formular fiscal persoanele fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.
 • Declaratia 230 – cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual. O depun persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si doresc sa directioneze 2% din impozitul anual catre organizatii nonprofit.
 • Declaratia 300 – decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2013.
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia recapitulativa 390 VIES privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna aprilie 2013.
 • Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national in luna aprilie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

 

Depunerea acestor declaratii online se poate face exclusiv pe baza unui kit de semnatura electronica extinsa achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pretul unui astfel de kit este de 47 de euro fara TVA, iar pe baza lui pot fi depuse online un numar de 16 formulare fiscale distincte in relatia cu ANAF, cat si raportarile contabile si situatiile financiare.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera suport tehnic disponibil in permanenta pentru rezolvarea oricaror probleme intampinate la instalarea sau utlizarea kitului de semnatura electronica.

Declaratiile fiscale care se depun la ghiseu

 • Declaratia 201 privind veniturile realizate din strainatate.
 • Declaratia 220 privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013.
 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale pentru anul 2013.
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute in luna aprilie 2013 de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA. O depun persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.
 • Declaratia 311 privind TVA-ul datorat de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Pe langa depunerea acestor declaratii fiscale, contribuabilii au de indeplinit si urmatoarele obligatii fiscale:

 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente aferente trimestrului I 2013
 • Plata impozitului retinut la sursa aferent lunii aprilie.

Lasă un răspuns