Semnătura electronică calificată și instituțiile publice

Un subiect important pentru toți cetățenii români este semnătura electronică calificată și modul în care aceasta ne poate ajuta în relația cu instituțiile statului. Vom discuta despre certificatul digital calificat pentru semnătura electronică, adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului și exemple concrete de instituții care utilizează deja semnătura electronică. Haideți să vedem împreună cât de importantă este utilizarea semnăturii electronice în zilele noastre.

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică și importanța sa în relația cu instituțiile statului.

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică este un instrument esențial în relația cu instituțiile statului. Acesta oferă o identitate digitală unică și permite semnarea electronică a documentelor, ceea ce facilitează procesele administrative și economisește timp și bani. Mai mult decât atât, semnătura electronică calificată este echivalentă din punct de vedere juridic cu semnătura olografă, conform legii. Astfel, o putem utiliza pentru a semna contracte, declarații sau alte documente oficiale fără a fi nevoie să ne deplasăm la instituțiile statului. În plus, semnătura electronică calificată asigură securitatea informațiilor și reduce riscul de fraudare sau falsificare a documentelor.

Adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului și beneficiile utilizării semnăturii electronice.

Adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului este un pas important în modernizarea administrației publice. Utilizarea certificatului calificat pentru semnătura electronică este una dintre cele mai importante soluții digitale adoptate de instituțiile statului, deoarece reduce timpul și costurile necesare pentru procesarea documentelor. Semnătura electronică calificată facilitează accesul la servicii publice online, precum Casa Națională de Pensii, Spațiul Privat Virtual, Autoritatea Vamală Română etc. În plus, certificatul digital pentru semnătura electronică asigură confidențialitatea și securitatea datelor personale și ale companiilor. Adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului aduce beneficii semnificative pentru toți cetățenii și întreprinderile din România, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației.

Exemple de instituții statului care utilizează semnătura electronică: Casa Națională de Pensii online, ANAF, ONRC, ITM, Autoritatea Vamală Română, primării etc.

Există mai multe instituții ale statului care utilizează semnătura electronică în relația cu cetățenii și companiile din România. Printre acestea se numără Casa Națională de Pensii, unde putem accesa informațiile privind contribuțiile și pensiile noastre, dar și să depunem documentele necesare. De asemenea, Spațiul Privat Virtual este o platformă online care ne permite să obținem informații despre situația fiscal, să depunem declarațiile fiscale etc. Alte instituții care utilizează semnătura electronică sunt ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului), ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă), Autoritatea Vamală Română și altele. Toate aceste instituții au adoptat soluțiile digitale pentru a simplifica procedurile administrative și pentru a reduce timpul și costurile implicate în procesarea documentelor.

În concluzie, utilizarea semnăturii electronice este un pas important în modernizarea administrației publice și îmbunătățirea relației cu instituțiile statului. Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică facilitează accesul la servicii publice online și reduce birocrația. Este important să fim conștienți de beneficiile utilizării semnăturii electronice calificate și să o folosim în mod responsabil în relația cu instituțiile statului.

RO e-factura, obligatoriu de la 1 ianuarie, cu semnătură electronică calificată

De la 1 ianuarie 2024, toți operatorii economici sunt obligați să utilizeze sistemul RO e-Factura pentru tranzacțiile ce rezultă din relațiile B2B.


Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, stabilește cadrul prin care contribuabilii vor trebui să interacționeze prin sistemul RO e-Factura, astfel:
Așadar, aceasta se aplică:
• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relația B2B, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
• operatorilor economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relația B2B, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
De reţinut faptul că Spaţiul Privat Virtual este accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat.