Modificări pentru RO e-factura

Certificatul calificat pentru semnătura electronică reprezintă un element cheie în utilizarea cu succes a sistemului RO e-factura. Este important să ținem cont de faptul că utilizarea semnăturii electronice calificate este esențială pentru conectarea la sistemul ANAF. Aceasta oferă un nivel ridicat de securitate și validează juridic documentele electronice, fiind recunoscută conform legislației europene în vigoare. Prin utilizarea unui certificat calificat pentru semnătura electronică emis de un furnizor de încredere, se garantează identitatea persoanei care utilizează SPV în calitate de reprezentant oficial al firmei/instituției etc. Adoptarea semnăturii electronice calificate în cadrul procesului de facturare electronică ajută la sporirea securității și a încrederii în mediul digital și facilitează întreprinderilor gestionarea facturilor cu mai mare ușurință.

Legea nr. 296/2023 a suferit modificări prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2024, în urma cărora firmele din România sunt obligate să transmită facturile emise sau primite în relația cu alte companii (B2B) prin intermediul sistemului RO e-Factura, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii (însă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii, așa cum este specificat în art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015). Ține cont de aceste obligații și asigură-te că ești în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Conform prevederilor din OUG 30/2024, este considerată contravenție nerespectarea obligației de a transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura una sau mai multe facturi, a căror termen-limită intervine într-o lună calendaristică. Pentru aceasta, se aplică sancțiuni în valoare de 5.000 lei până la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, 2.500 lei până la 5.000 lei pentru cele mijlocii și 1.000 lei până la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice și persoane fizice. Aceste dispoziții au fost introduse în spiritul prevenirii abaterilor și evitării amenzilor multiple într-o singură lună.

De asemenea, prin OUG 30/2024, perioada fără sancțiuni a fost prelungită până la data de 31 mai 2024 inclusiv, pentru facturile a căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la această dată. Este important de menționat că această prevedere se aplică exclusiv facturilor cu termen de emitere până la data menționată anterior și se dorește a fi un stimulent pentru tranziția către factura electronică.

În lumina implementării sistemului de facturare electronică și a semnăturii electronice calificate, trebuie să avem în vedere importanța crucială a acestor instrumente pentru optimizarea proceselor și sporirea securității.

Ce trebuie să știi despre RO e-Factura

În ultima perioadă, implementarea RO e-factura a fost un subiect de interes major în rândul mediului de afaceri din România. Odată cu această schimbare, certificatul digital pentru semnătura electronică calificată devine o componentă esențială pentru a putea emite facturi în format electronic conform standardelor impuse de ANAF.

Semnătura electronică calificată: ce este și cum funcționează?

Semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură electronica echivalentă din punct de vedere juridic cu semnătura olografă și reprezintă modalitatea de autentificare a unei persoane în mediul online. Ea asigură securitatea și integritatea documentelor electronice prin utilizarea unui certificat digital calificat. Aceasta poate fi obținută de către persoane fizice sau juridice de la furnizorii autorizați. Semnătura electronică calificată poate fi folosită în toate situațiile în care este necesară o semnătură, precum contracte, facturi, declarații fiscal etc.

Certificatul digital calificat: o componentă esențială a RO e-factura

Certificatul digital calificat este o componentă esențială a sistemului RO e-factura, deoarece este necesar pentru autentificarea în SPV (Spațiul Privat Virtual). Acest certificat digital calificat este emis de către furnizorii de servicii de certificare, care sunt autorizați să emită astfel de certificate conform legislației în vigoare. Certificatul digital calificat conține informații despre titularul său, precum și cheile criptografice utilizate pentru semnarea electronică a documentelor. Aceste chei criptografice asigură integritatea și confidențialitatea datelor, ceea ce este esențial pentru a garanta autenticitatea facturilor emise prin intermediul sistemului RO e-factura.

1 ianuarie 2024 – Termenul limită pentru implementarea RO e-factura

Termenul limită pentru implementarea RO e-factura este 1 ianuarie 2024. Începând cu această dată, toate companiile din România trebuie să utilizeze sistemul RO e-factura pentru emiterea și primirea facturilor. Acest sistem este un pas important în digitalizarea afacerilor și în combaterea evaziunii fiscale. În ceea ce privește consecințele neconformității, companiile care nu respectă termenul limită se pot confrunta cu sancțiuni din partea ANAF.

În concluzie, implementarea RO e-factura este o componentă esențială pentru digitalizarea proceselor financiare și fiscale în România.

Semnătura electronică calificată și instituțiile publice

Un subiect important pentru toți cetățenii români este semnătura electronică calificată și modul în care aceasta ne poate ajuta în relația cu instituțiile statului. Vom discuta despre certificatul digital calificat pentru semnătura electronică, adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului și exemple concrete de instituții care utilizează deja semnătura electronică. Haideți să vedem împreună cât de importantă este utilizarea semnăturii electronice în zilele noastre.

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică și importanța sa în relația cu instituțiile statului.

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică este un instrument esențial în relația cu instituțiile statului. Acesta oferă o identitate digitală unică și permite semnarea electronică a documentelor, ceea ce facilitează procesele administrative și economisește timp și bani. Mai mult decât atât, semnătura electronică calificată este echivalentă din punct de vedere juridic cu semnătura olografă, conform legii. Astfel, o putem utiliza pentru a semna contracte, declarații sau alte documente oficiale fără a fi nevoie să ne deplasăm la instituțiile statului. În plus, semnătura electronică calificată asigură securitatea informațiilor și reduce riscul de fraudare sau falsificare a documentelor.

Adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului și beneficiile utilizării semnăturii electronice.

Adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului este un pas important în modernizarea administrației publice. Utilizarea certificatului calificat pentru semnătura electronică este una dintre cele mai importante soluții digitale adoptate de instituțiile statului, deoarece reduce timpul și costurile necesare pentru procesarea documentelor. Semnătura electronică calificată facilitează accesul la servicii publice online, precum Casa Națională de Pensii, Spațiul Privat Virtual, Autoritatea Vamală Română etc. În plus, certificatul digital pentru semnătura electronică asigură confidențialitatea și securitatea datelor personale și ale companiilor. Adopția soluțiilor digitale de către instituțiile statului aduce beneficii semnificative pentru toți cetățenii și întreprinderile din România, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației.

Exemple de instituții statului care utilizează semnătura electronică: Casa Națională de Pensii online, ANAF, ONRC, ITM, Autoritatea Vamală Română, primării etc.

Există mai multe instituții ale statului care utilizează semnătura electronică în relația cu cetățenii și companiile din România. Printre acestea se numără Casa Națională de Pensii, unde putem accesa informațiile privind contribuțiile și pensiile noastre, dar și să depunem documentele necesare. De asemenea, Spațiul Privat Virtual este o platformă online care ne permite să obținem informații despre situația fiscal, să depunem declarațiile fiscale etc. Alte instituții care utilizează semnătura electronică sunt ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului), ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă), Autoritatea Vamală Română și altele. Toate aceste instituții au adoptat soluțiile digitale pentru a simplifica procedurile administrative și pentru a reduce timpul și costurile implicate în procesarea documentelor.

În concluzie, utilizarea semnăturii electronice este un pas important în modernizarea administrației publice și îmbunătățirea relației cu instituțiile statului. Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică facilitează accesul la servicii publice online și reduce birocrația. Este important să fim conștienți de beneficiile utilizării semnăturii electronice calificate și să o folosim în mod responsabil în relația cu instituțiile statului.

Care sunt avantajele arhivării electronice?

Parcursul unui document poate fi 100% electronic dacă toate etapele, de la creare, transmitere, semnare și arhivare se întâmplâ în mediul digital.


Instrumentul care facilitează transformarea digitală este semnătura electronică calificată, singurul tip de semnătură electronică ce oferă valoare juridică documentelor.


Din ce în ce mai multe companii își trasează ca obiectiv mutarea documentelor din fizic în electronic, pentru a spori eficiența, a obține flexibilitate și mobilitate și a reduce costurile cu consumabilele și arhivarea, majoritatea documentelor din fluxul de lucru urmând a fi semnate electronic cu ajutorul unui certificat digital pentru semnătura electronică.


Arhivarea electronică a revoluționat modul în care stocăm și gestionăm informațiile, oferind numeroase beneficii atât persoanelor fizice, cât și organizațiilor.

Unul dintre avantajele cheie ale arhivării electronice este capacitatea de a economisi spațiu. Documentele fizice necesită spațiu de stocare fizic, care poate fi costisitor și ineficient. Cu arhivarea electronică, toate documentele pot fi stocate digital, eliminând nevoia de dulapuri voluminoase și eliberând spațiu de birou valoros. Acest lucru nu numai că îmbunătățește organizarea și accesibilitatea, dar reduce și riscul de deteriorare sau pierdere din diverse cauze: incendiu, inundații, umiditate crescută, furt etc.

De asemenea, fișierele din arhiva digitală pot fi criptate și protejate cu parolă, asigurându-se că numai persoanele autorizate au acces la informații sensibile.
În plus, arhivarea electronică permite recuperarea ușoară și rapidă a documentelor. Cu sistemele de arhivare tradiționale, localizarea unui anumit document poate fi consumatoare de timp. Arhivarea electronică permite căutarea și regăsirea eficientă, cu posibilitatea de a căuta după cuvinte cheie, date sau alte criterii. Acest lucru economisește timp prețios și îmbunătățește productivitatea, permițând indivizilor și organizațiilor să se concentreze pe sarcini mai importante.

Mai mult, arhivarea electronică facilitează colaborarea și accesul de la distanță. Documentele digitale pot fi partajate și accesate cu ușurință de mai mulți utilizatori simultan, indiferent de locația lor fizică. Acest lucru este deosebit de benefic cei care lucrează de la distanță sau organizațiile cu mai multe sucursale, deoarece eficientizează comunicarea și facilitează colaborarea eficientă.

RO e-factura, obligatoriu de la 1 ianuarie, cu semnătură electronică calificată

De la 1 ianuarie 2024, toți operatorii economici sunt obligați să utilizeze sistemul RO e-Factura pentru tranzacțiile ce rezultă din relațiile B2B.


Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, stabilește cadrul prin care contribuabilii vor trebui să interacționeze prin sistemul RO e-Factura, astfel:
Așadar, aceasta se aplică:
• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relația B2B, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
• operatorilor economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relația B2B, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
De reţinut faptul că Spaţiul Privat Virtual este accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat.