Declaratiile fiscale care trebuie depuse in luna iulie 2014

In luna iulie trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 30 de obligatii fiscale. Printre ele se regasesc si cateva declaratii fiscale care pot fi depuse online, folosind kitul de semnatura electronica.

Luni, 7 iulie, este termenul limita de depunere pentru declaratia 092, declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Joi, 10 iulie 2014, este ultima zi in care poate fi declaratia 096, declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul Fiscal


Marti 15 iulie

 • Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi
 • Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Declaratia privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut

Luni, 21 iulie

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)


Vineri, 25 iulie

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 208 – declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 - declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata)

Declaratiile fiscale 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor din Romania livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera posibilitatea reinnoirii online a certificatelor digitale, in mai putin de 30 de minute si fara nicio cheltuiala suplimentara.

Lasa un comentariu

Declaratiile fiscale care trebuie depuse in luna iunie 2014

Nu mai putin de 26 de obligatii fiscale trebuie indeplinite, dupa caz,  in luna iunie. Printre aceste obligatii se numara si cateva declaratii fiscale care pot fi depuse online, folosind kitul de semnatura electronica.

Vineri, 6 iunie 2014

Declaratia 092 - declaratie de mentiuni mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Marti, 10 iunie 2014

Declaratia 096 - declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal


Luni, 16 iunie

 1. Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi
 2. Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat
 3. Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite
 4. Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta
 5. Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 6. Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta
 7. Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta
 8. Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie
 9. Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie
 10. Situatia privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 11. Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta

Miercuri, 25 iunie

 1. Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 2. Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 3. Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 4. Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 5. Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA
 6. Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal
 7. Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta
 8. Declaratia 394 - declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)
 9. Plata impozitului pe reprezentanta, transa I
 10. Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator
 11. Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 12. Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2014
 13. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului II

Declaratiile fiscale 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor din Romania livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera posibilitatea reinnoirii online a certificatelor digitale, in mai putin de 30 de minute si fara nicio cheltuiala suplimentara.

Lasa un comentariu

Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 26 mai 2014

Luni, 26 mai 2014, este ultima zi in care pot fi indeplinite urmatoarele obligatii fiscale:

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta
 • Declaratiile 200 si 201 privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit
 • Declaratia 230 – cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • Declaratia 220 privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs
 • Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs
 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale pentru anul in curs
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata Formular
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente
 • Declaratia privind impozitul pe constructii si plata impozitului pe constructii rata I
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Declaratiile fiscale 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor din Romania livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera posibilitatea reinnoirii online a certificatelor digitale, in mai putin de 30 de minute si fara nicio cheltuiala suplimentara.

Lasa un comentariu

Declaratie fiscale care trebuie depuse in mai 2014

In luna mai, trebuie indeplinite, dupa caz, nu mai putin de 30 de obligatii fiscale. Printre acestea se numara si cateva obligatii care pot fi indeplinite online utilizand kitul de semnatura electronica extinsa.

Joi, 8 mai 2014

Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Joi, 15 mai 2014

 • Declaratia 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal
 • Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi
 • Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta

Luni, 26 mai 2014

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta
 • Declaratiile 200 si 201 privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit
 • Declaratia 230 – cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • Declaratia 220 privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs
 • Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs
 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale pentru anul in curs
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata Formular
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente
 • Declaratia privind impozitul pe constructii si plata impozitului pe constructii rata I
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Vineri 30 mai 2014

 • Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2013

Declaratiile fiscale 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394, precum si situatiile financiare pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor din Romania livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera posibilitatea reinnoirii online a certificatelor digitale, in mai putin de 30 de minute si fara nicio cheltuiala suplimentara.

Lasa un comentariu

Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 25 aprilie 2014

Vineri, 25 aprilie 2014, este ultima zi in care pot fi indeplinite nu mai putin de 14 obligatii fiscale. Printre ele se regasesc si 6 declaratii fiscale care pot fi depuse online folosind kitul de semnatura electronica extinsa.

Potrivit calendarului fiscal publicat de ANAF, lista completa a declaratiilor fiscale cu termenul limita de depunere la 25.04.2014 include urmatoarele obligatii fiscale:

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
 • Declaratia 112 (declaratia unica) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane  angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300, decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301, decont special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
 • Declaratia 390 VIES, declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta
 • Declaratia 394, declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)
 • Depunerea cererii de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent
 • Depunerea cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta  pe trimestrul precedent
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit,   aferenta trim. I 2014

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat de MSI in baza Legii  nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii online a certificatelor, in mai putin de 30 de minute si fara nicio cheltuiala suplimentara.

Lasa un comentariu

Declaratiile fiscale care trebuie depuse in aprilie 2014

Luni, 7 aprilie

Depunerea declaratiei de mentiuni 092 privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania


Vineri, 11 aprilie

Depunerea declaratiei 096 de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA  conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal


Marti, 15 aprilie

 • Depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi
 • Depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat
 • Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productie pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendenta
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Depunerea evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta

Marti, 22 aprilie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata  pentru trimestrul precedent  (sistem  VOES)


Vineri, 25 aprilie

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
 • Declaratia 112 (declaratia unica) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane  angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300, decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301, decont special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
 • Declaratia 390 VIES, declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta
 • Declaratia 394, declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)
 • Depunerea cererii de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent
 • Depunerea cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta  pe trimestrul precedent
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit,   aferenta trim. I 2014

Miercuri, 30 aprilie

 • Depunerea situatiilor financiare pentru anul 2013, de catre institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial
 • Depunerea declaratiei 120 – decont privind accizele pentru anul precedent
 • Depunerea declaratiei 130 – decont privind impozitul la titeiul din productia interna pentru anul trecut

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat de MSI in baza Legii  nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii online a certificatelor, in mai putin de 30 de minute si fara nicio cheltuiala suplimentara.

Lasa un comentariu

Cum obtii un document de confirmare mai mic de 1MB in Adobe Reader 8, 9 sau X

Din luna martie, dimensiunea documentului de confirmare pe care contribuabilii il incarca pe portalul ANAF trebuie sa fie mai mica de 1 MB (1024 kb). In caz contrar, site-ul ANAF va afisa un mesaj de eroare iar procedura de confirmare va trebui reluata.

Pentru ca documentul completat si semnat electronic sa nu depaseasca 1MB, este necesara efectuarea unei modificari in setarile aplicatiei Adobe Reader.

Intrucat setarile pentru Adobe Reader 8, 9 si X difera de cele pentru Adobe Reader XI, este necesara identificarea versiunii aplicatiei, astfel:

 1. In Adobe Reader se efectueaza click pe Help din bara de meniu
 2. Versiunea aplicatiei apare la About Adobe Reader

Configurarea Adobe Reader 8, 9 si X

 1. In Adobe Reader se efectueaza click pe File si se alege Preferences…
 2. In fereastra care apare se alege categoria Signing si se efectueaza click pe butonul Advanced Preferences…
 3. In urmatoarea fereastra se alege fila Creation si se debifeaza optiunea Include signature’s revocation status when signing
 4. Pentru salvarea modificarilor, se efectueaza click pe butonul OK din ambele ferestre deschise in pasii anteriori.
Citeste si: Cum reduci dimensiunile documentului de confirmare in Adobe Reader XI

Depunerea documentului de confirmare pe site-ul ANAF este necesara in cazul detinatorilor unui kit de semnatura electronica extinsa pe care doresc sa il foloseasca in relatia cu ANAF, pentru depunerea online a declaratiilor fiscale, a raportarilor contabile sau a situatiilor financiare. Parcurgerea procedurii de confirmare este necesara atat la achizitia kitului de semnatura electronica, precum si dupa reinnoirea certificatului digital.

Kitul de semnatura electronica extinsa poate fi achizitionat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat in baza legii 455/2001.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii online a certificatelor, mai rapid si mai ieftin.

Lasa un comentariu

Cum reduci dimensiunile documentului de confirmare in Adobe Reader XI

Din luna martie, documentul de confirmare care se incarca pe portalul ANAF pentru inregistrarea sau reinnoirea certificatelor digitale trebuie sa fie mai mic de 1 MB (1024 kb). In cazul incarcarii unui document ce depaseste aceasta dimensiune, site-ul ANAF va afisa un mesaj de eroare iar procedura de confirmare va trebui reluata.

Pentru ca dimensiunea documentului de confirmare incarcat pe site-ul ANAF depaseasca 1MB, este necesara efectuarea unei modificari in setarile aplicatiei Adobe Reader.

Intrucat setarile pentru Adobe Reader 8, 9 si X difera de cele pentru Adobe Reader XI, este necesara identificarea versiunii aplicatiei, astfel:

 1. In Adobe Reader se efectueaza click pe Help din bara de meniu
 2. Versiunea aplicatiei apare la About Adobe Reader

Configurarea Adobe Reader XI

 1. In Adobe Reader se efectueaza click pe File si se alege Preferences…
 2. In fereastra care apare se selecteaza categoria Signatures si se efectueaza click pe butonul More… de la sectiunea Creation & Appearance
 3. In urmatoarea fereastra se debifeaza optiunea Include signature’s status
 4. Pentru salvarea modificarilor, se efectueaza click pe butonul OK din ambele ferestre deschise in pasii anteriori.
Citeste si: Cum obtii un document de confirmare mai mic de 1MB in Adobe Reader 8, 9 sau X

Depunerea documentului de confirmare pe site-ul ANAF este necesara in cazul detinatorilor unui kit de semnatura electronica extinsa pe care doresc sa il foloseasca in relatia cu ANAF, pentru depunerea online a declaratiilor fiscale, a raportarilor contabile sau a situatiilor financiare.

Kitul de semnatura electronica extinsa poate fi achizitionat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat in baza legii 455/2001.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii online a certificatelor, mai rapid si mai ieftin.

Lasa un comentariu

Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 25 februarie 2014

Marti, 25 februarie 2014, este ultima zi de depunere pentru nu mai putin de 14 declaratii fiscale. Dupa caz, urmatoarele declaratii trebuie depuse pana pe 25 februarie:

 1. Declaratia 097 - notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097.

  Cine o depune
  Persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12).


 2. Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014.

 3. Declaratia 101 privind impozitul pe profit.Cine o depune

  Organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. Reglementare: art. 34 alin. (5) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012;


 4. Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunarpentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014;

 5. Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014;

 6. Declaratia 300 – decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014. Se depune si de catre contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal pana la 10 ianuarie 2014;

 7. Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugataCine o depune

  - Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3),

  - Contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA,

  - Contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;


 8. Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
  Cine o depune
  Persoanele impozabile:
  - pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

  - pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal;

  - pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.


 9. Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.
  Cine o depune
  Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

 10. Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna ianuarie 2014;

 11. Declaratia 392A – declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …..
  Cine o depune
  Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 Cod Fiscal, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei;

 12. Declaratia 392B – declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul …..
  Cine o depune
  Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 Cod Fiscal, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei;

 13. Declaratia 393 – declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul …..
  Cine o depune
  Persoanele inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 Cod Fiscal, care, in cursul anului precedent, au prestat servicii de transport international de persoane;

 14. Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, pentru declararea operatiunilor desfasurate in ianuarie 2014 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii online a certificatelor, mai rapid si mai ieftin.

De asemenea, clientii certSIGN beneficiaza de suport tehnic disponibil permanent pentru rezolvarea la orice ora a problemelor intampinate la instalarea sau utilizarea kitului de semnatura electronica.

Lasa un comentariu

Declaratiile fiscale care trebuie depuse in februarie 2014

Potrivit calendarului fiscal publicat pe site-ul ANAF, in luna februarie trebuie indeplinite, dupa caz, un numar de aproximativ 30 de obligatii fiscale, in zilele de 7, 10,  17, 25 si 28 februarie.

Vineri, 7 februarie 2014, este termenul de depunere pentru declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Luni, 10 februarie 2014, este ultima zi in care poate fi depusa declaratia 096 - declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art 152 din Codul fiscal.


Pana luni, 17 februarie 2014, trebuie indeplinite mai multe obligatii fiscale:

 1. depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi
 2. depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat
 3. depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile/ utilizarile  de produse accizabile si livrarile de produse finite
 4. depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile
 5. depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie
 6. depunerea  situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare
 7. depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie
 8. depunerea jurnalelor privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie
 9. depunerea situatiei privind livrarile de produse accizabile
 10. depunerea evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor

Marti, 25 februarie 2014, este ultima zi in care pot fi indeplinite urmatoarele obligatii fiscale:

 1. depunerea declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 2. declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent (declaratia 101)
 3. depunerea declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia unica)
 4. depunerea declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
 5. depunerea declaratiei 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 6. depunerea declaratiei 301 – decont special de taxa pe valoare adaugata
 7. depunerea declaratiei 306 – cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestruului sau a anului calendaristic
 8. depunerea declaratiei 307 - declaratie privind sumele rezultate din ajustarea TVA
 9. depunerea declaratiei 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de  persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal
 10. depunerea declaratiei 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri
 11. depunerea declaratiei 392 A - declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii
 12. depunerea declaratiei 392 B – declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile
 13. depunerea declaratiei 393 – declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania
 14. depunerea declaratiei 394 - declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)
 15. plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Vineri, 28 februarie 2014, este termenul de depunere pentru urmatoarele declaratii:

 1. declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti
 2. declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante
 3. declaratia 400 – declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394, toate cu termenul de depunere in data de 25 februarie 2014, pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza kitul de semnatura electronica gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii certificatelor, mai rapid si mai ieftin, online.

De asemenea, clientii certSIGN beneficiaza de suport tehnic disponibil permanent pentru rezolvarea la orice ora a problemelor intampinate la instalarea sau utilizarea kitului de semnatura electronica.

Lasa un comentariu