Declaratiile fiscale care trebuie depuse in aprilie 2013

In luna aprilie, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, dupa caz, aproape 20 de obligatii fiscale. Termenele de depunere sunt zilele de 5, 10, 15 si 25 aprilie.

Vineri, 5 aprilie 2013, este ultima zi in care poate fi depusa:

Declaratia de mentiuni 092 – trebuie depusa de catre persoanele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna martie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

Miercuri, 10 aprilie 2013, este termenul limita pentru urmatoarele 4 declaratii fiscale:

 • Declaratia 010 – o depun persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Declaratia 020 – o depun persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Declaratia 070 o depun persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Declaratia 096 – trebuie depusa de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Luni, 15 aprilie 2013, este ultima zi in care pot fi depuse:

 • Situatia livrarilor de tigarete aferenta lunii martie – o depun antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite din luna martie – o depun operatorii economici care au autorizatie de utilizator final;
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor aferenta lunii martie – o depun antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii;
 • Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna martie – o depun antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice aferenta lunii martie – o depun operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna martie – o depun destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie aferente lunii martie – le depun antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Ziua de joi, 25 aprilie, este termenul limita pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii fiscale:

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – o depun persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a caror perioada fiscala este luna/trimestrul si care in luna martie 2013/trimestrul I au avut o cifra de afaceri mai mare de 2250000 lei.
 • Declaratia 100 – privind obligatiile de plata la bugetul de stat aferente lunii martie
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii martie 2012.
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
 • Declaratia 300, decont de taxa pe valoarea adaugata, aferent lunii martie 2012
 • Declaratia 301, econt special de taxa pe valoarea adaugata.
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata -o depun persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat
 • Declaratia 390 VIESprivind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru luna martie 2013
 • Declaratia 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national pentru luna martie 2013 – o depun platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394, toate cu termenul de depunere la 25 aprilie 2013 pot fi depuse online pe baza certificatului digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor de certificate digitale din Romania livreaza gratis certificatul digital calificat oriunde in tara si ofera suport tehnic specializat disponibil nonstop atat pentru instalarea si utilizarea, cat si pentru reinnoirea certificatului digital.

Lasă un răspuns