Declaratia 300. Cine o depune si cand

Declaratia 300, „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune lunar, trimestrial, semestrial sau annual, in functie de tipul contribuabilului.

Cine depune declaratia 300

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal
depun formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” in format PDF, cu fisier XML atasat, la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Termenele de depunere a declaratiei 300, potrivit art. 156^1 din Codul fiscal sunt urmatoarele:

a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul,
de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica

b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru
care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic,

c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru
care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a
aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic,

d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune
decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic,

e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca  exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului  trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

In decont nu se inscriu:

– taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate
prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;

– taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.

Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul ANAF, la sectiunea „Asistenta contribuabili” sau sectiunea „Declaratii electronice”. Ca si declaratia 112,  declaratia 300 poate fi depusa online, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Furnizorii acreditati de certificate digitale calificate din Romania sunt certSIGN, DigiSign,  Alfasign si Trans Sped . Pretul certificatului digital este de 47 de Euro fara TVA la primii trei si de 54 de Euro la ultimul.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale.

Indiferent de unde e achizitionat, certificatul digital permite semnarea unui numar nelimitat de documente in format electronic timp de un an.

Lasă un răspuns