Obligatiile fiscale cu termenul de indeplinire la 15 martie 2012

Un numar de 17 obligatii fiscale au termenul de indeplinire joi, 15 martie. Care sunt acestea si caror categorii de contribuabili se adreseaza:

–          Taxa pentru afişaj in scop de reclama si publicitate – platita de persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public

–          Impozitul pe spectacole – platit de orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competiţie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania

–          Depunerea on-line a jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigaţie pentru luna precedenta – de catre antrepozitarii autorizati pentru productie / depozitare si antrepozitele fiscale in numele carora se emit facturile catre aeronave

–          Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice sau intre persoane fizice şi persoane juridice romane cu statut de microintreprindere Formular 204 pentru anul 2011 – de catre asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat

–          Depunerea Situatiei produselor eliberate pentru consum in luna de raportare -pentru luna precedenta de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

–          Depunerea on-line a jurnalelor privind intrarile/ ieşirile de combustibil destinat utilizarii exclusive pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta de catre operatorii economici care detin certificate de  autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor si antrepozitele fiscale care fac alimentarea aeronavelor / distribuitorii autorizati in calitate de utilizatori finali care aprovizioneaza nave

–          Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice pentru luna precedenta de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final

–         Depunerea on-line a Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru livrari si achizitii intracomunitare de produse accizabile

–           Depunerea Situatiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetic si energie electrica utilizate pentru menţinerea capacitatii de productie, pentru producţia combinata sau ca aditivi

–           Depunerea on-line a Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi utilizarile de produse energetice pentru luna precedenta de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

–          Transmiterea on-line a Situaţiei privind operaţiunile desfaşurate in antrepozitul fiscal de productie si de depozitare pentru luna precedenta de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare

–          Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii

–           Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2012 de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare

–          Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de constituire si plata la FNUASS pentru anul in curs de catre persoanele care desfasoara alte activitaţi decat cele in baza unui contract individual de munca, asupra veniturilor impozabile

–          Efectuarea plaţii cotei de contribuţie de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru trimestrul I 2012 de catre:

– Persoanele care desfaşoara activitaţi independente, asupra venitului estimate;

– Persoane care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor care au calitatea de angajator sau care desfasoara activitati independente, sub nivelul salariului minim brut pe tara. Contributia se stabileşte asupra sumei reprezentand o treime din salariul minim brut pe tara, pentru fiecare luna

–          Efectuarea platii cotei de contribuţii sociale pentru somaj pentru luna precedenta de catre asiguratii care au incheiat optional un contract de asigurare pentru somaj cu Agentia de ocupare a fortei de munca judeteana

–          Declaratia Intrastat pentru luna precedent de catre operatorii economici care indeplinesc urmatoarele conditii:

– sunt inregistrati in scopuri de TVA (au cod de identificare fiscala)

– realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE

– valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an

Lasă un răspuns