Documente electronice mai sigure

Exista in prezent  cateva categorii de contribuabili care utilizeaza deja certificatul digital calificat, nu numai din pricina noului cadru legislativ, privind depunerea documentelor fiscale in format electronic, ci si datorita avantajelor considerabile aduse de acesta.

Un certificat digital calificat se foloseste pentru identificarea sigura in spatiul virtual – siguranta garantata de asa-numitul lant de incredere a certificatului. Aceasta se formeaza in momentul in care certificatul are semnatura electronica a autoritatii de certificare emitente, al carei certificat are la randul sau semnatura electronica a unei alte autoritati de certificare, considerata de incredere.

Garantia integritatii, autenticitatii si nerepudierii documentelor semnate electronic prin intermediul certificatului digital calificat este data si de indicarea anumitor informatii prevazute de Legea 455/2001 privind semnatura electronica, respectiv faptul ca a fost emis cu titlu de certificat calificat, datele de identificare ale furnizorului de servicii de certificare, numele semnatarului ori pseudonimul sau, precum şi alte informatii specifice utilizatorului, daca sunt relevante. De asemenea trebuie indicate datele de verificare ale semnaturii, corespondente celor de  creare a ei, date ce se afla exclusiv sub controlul semnatarului, perioada de valabilitate, codul de identificare al certificatului calificat, semnatura electronica extinsa a furnizorului si limitele utilizarii certificatului sau limitele valorice ale operatiunilor pentru care poate fi utilizat, daca este cazul.

Furnizorii certificatelor digitale calificate trebuie sa indeplineasca aceste conditii si sa urtilizeze dispozitive securizate de creare a semnaturii electronice.

Documentele electronice semnate utilizand un certificat digital calificat au aceeasi valoare legala cu a unui act semnat olograf si stampilat.

 

 

 

Lasă un răspuns